Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
close
Regulamine-Konsulat
Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje wizowe Wersja językowa

 

Wiza Schengen C

Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

 

Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

 

Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

 

Wiza krajowa D

Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

 

Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

- na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

- oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

 

Tranzytowa wiza lotniskowa

Jeżeli zamierzacie Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

(1) nie zamierzacie Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

(2) posiadacie obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigeria, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki

to musicie Państwo aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

 

Tranzytowa wiza lotniskowa A upowżnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

 

Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/Schengen na wizie C i D?

 

Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolie C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobyu”, oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...”, oznaczony datami).

Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...”) dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu”).

 

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

 

1.         Dokument podróży:

- ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;

- posiadający minimum 2 wolne strony;

- wydany w okresie ostatnich 10 lat.

2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

3. Biometryczne zdjęcie.

4. Opłata wizowa.

5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. Euro i ważne na całym terytorium Schengen.

6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

- cel wjazdu;

- posiadanie zakwaterowania;

- posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;

- gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

 

Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

 

1.    Dokument podróży:

2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

3. Biometryczne zdjęcie.

4. Opłata wizowa.

5. Ubezpieczenie medyczne.

6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

- cel wjazdu;

- posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;

- konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym.

 

Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

 

Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wizę Schengen?

 

Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu.

Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym.

Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej.Wniosek wizowy z pominięciem jego rejestracji w placówce można wypełnić tylko za porozumieniem z konsulem i tylko w uzasadnionych przypadkach (np. losowych). Należy mieć na uwadze, że wypełnienie wniosku bez wcześniejszej akceptacji tej formy przez konsula, może skutkować jego automatycznym odrzuceniem na etapie weryfikacji wniosku w konsulacie. Wniosek zarejestrowany różni się tym od wniosku wypełnionego, że w przypadku wniosku zarejestrowanego przed wypełnieniem formularza następuje wybór terminu wizyty interesanta w urzędzie konsularnym. W celu wypełnienia wniosku wizowego proszę uruchomić odpowiedni link poniżej .(c) Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Regulamin | RODO |