Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
close
Regulamine-Konsulat
Skip Navigation LinksStrona główna > Konsulat Generalny RP w Mediolanie (dyżury w Trydencie, Turynie i Forli') Wersja językowa

Konsulat Generalny RP w Mediolanie uprzejmie informuje o konieczności rejestrowania wizyt w systemie e-Konsulat w sprawach paszportowych, prawnych i obywatelskich.

Sprawy konsularne można załatwiać po wcześniejszym zapisaniu się w Mediolanie – codziennie w godz.: od 9:00 do 13:00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz od 13:00 do 17:00 w czwartki

lub podczas wyjazdowych dyżurów konsula zawodowego w Konsulatach Honorowych RP w Turynie i Trydencie.

Najbliższe terminy dyżurów w Turynie: 11 marca 2020 r.

Najbliższe terminy dyżurów w Trydencie: 4 marca 2020 r.

Uwaga! Jak zapisywać się w systemie e-konsulat na wizytę w wybranej lokalizacji?

Aby móc się zapisać na wizytę w Konsulacie w Mediolanie lub na dyżur konsularny w Trydencie albo Turynie  należy w pierwszej kolejności wybrać z „Menu” po lewej stronie rodzaj sprawy, którą chcą Państwo załatwić. W przypadku spraw paszportowych należy wybrać w górnym prawym rogu właściwą lokalizację, a następnie wskazać liczbę zapisywanych osób oraz termin i godzinę planowanej wizyty. Jeśli chodzi o sprawy prawne i obywatelskie – to po kliknięciu w odpowiednią zakładkę w „Menu” – należy dokonać weryfikacji obrazkowej a następnie wybrać miejsce, termin i godzinę realizacji sprawy konsularnej.

 

Mediolański Okręg Konsularny obejmuje swoim zasięgiem 8 regionów północnych Włoch (Friuli Wenecja-Julijska, Veneto, Emilia-Romania, Trydent Górna-Adyga, Lombardia, Liguria, Piemont oraz Dolina Aosty ). Pozostała część Włoch leży w kompetencjach Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji spraw paszportowych i prawnych:

Ø  W przypadku konieczności załatwienia kilku spraw jednocześnie np. paszportowej i prawnej - rejestracji aktów stanu cywilnego, w każdej sprawie należy umówić się na odrębne spotkanie.
Ø    Po zarejestrowaniu formularza należy pobrać i wydrukować potwierdzenie spotkania. Z wydrukowanym potwierdzeniem należy przybyć do konsulatu w dniu spotkania.
Ø  Wyznaczony dzień spotkania gwarantuje obsłużenie wnioskodawcy w tym dniu. Do urzędu należy przybyć przed wyznaczoną godziną spotkania, która ma charakter orientacyjny i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony.
Ø   Wypełniając formularz należy podać wszystkie wymagane dane. Wpisanie niepoprawnych danych osobowych spowoduje odrzucenie formularza wniosku.
Ø    Ponowne zapisanie się na spotkanie będzie możliwe jedynie po uprzednim, samodzielnym anulowaniu wcześniej zarezerwowanej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
Ø  Nie wymagają zapisów w systemie e-konsulat: odbiór paszportów i innych gotowych dokumentów, uzyskanie poświadczeń wymaganych przez ZUS, sprawy z zakresu opieki konsularnej, wypadki losowe oraz uzyskanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski – wyjątkiem są wyjazdowe dyżury konsularne w Forli', Trydencie i Turynie, kiedy wymagane jest każdorazowe umówienie spotkania w ww. sprawach.
Ø  Przed wizytą w konsulacie należy zapoznać się z informacjami konsularnymi  na stronie internetowej placówki www.gov.pl/wlochy. Znajdą tam Państwo wykaz niezbędnych dokumentów, które należy przygotować przed spotkaniem. Przy każdej wizycie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego).

 Sprawy paszportowe

1. Przed zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej konsulatu w zakładce ‘Informacje Konsularne’: Paszporty, a w razie wątpliwości skontaktować się z Działem Paszportowym pod następującymi numerami telefonów: 02 45 38 1500 wew. 515 lub 508.

2. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym (można go pobrać w zakładce Paszporty ). Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru i wypełniony na pierwszej stronie od pkt. 1 do 13. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku w siedzibie Konsulatu.

3. Brak wymaganych dokumentów oraz zdjęć będzie skutkował zawieszeniem realizacji sprawy do momentu uzupełnienia braków formalnych. Nie uzupełnienie dokumentacji w ciągu 14 dni spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

4. Wypełniając formularz wizyty paszportowej należy podać dane osoby, dla której składany będzie wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców lub opiekunów (złożenie 1 wniosku oznacza rezerwację 1 miejsca).

Sprawy prawne

Sprawy prawne obejmują następujące kwestie:

1. Złożenie wniosku o wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja) – szczegółowe informacje: rejestracja małżeństwa, rejestracja urodzenia ;

2. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o możności zawarcia związku małżeńskiego za granicą – szczegółowe informacje: nulla osta ;

3. Złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie – szczegółowe informacje: ślub w konsulacie

4. Złożenie wniosku o administracyjną zmianę imienia lub/i nazwiska lub wniosku o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – szczegółowe informacje: zmiana nazwiska

5. Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego – szczegółowe informacje: pełnomocnictwo ;

6. Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem – szczegółowe informacje: czynności notarialne ;

7. Złożenie dokumentu powtarzalnego do tłumaczenia lub poświadczenie zgodności tłumaczenia – szczegółowe informacje: tłumaczenia;

8. Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową;

9.  Poświadczenie profilu zaufanego e-PUAP.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Prawnym pod następującymi numerami telefonów:

a. sprawy stanu cywilnego (w tym polskie akty urodzenia i małżeństwa oraz zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą) – 02 45 38 1500 wew. 514 lub 508

b. kwestie dotyczące zaświadczenia o niekaralności, wymiany praw jazdy - 02 45 38 1500 wew. 515 lub 508

c. inne sprawy prawne, w tym czynności notarialne – 02 45 38 1500 wew. 515 lub 508

Spraw obywatelskie

Prosimy zapisywać się w celu złożenia wniosku o: potwierdzenie, przywrócenie, nadanie albo zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.


W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 02 45 38 1500 wew. 503
Konsulat Generalny RP w Mediolanie (dyżury w Trydencie, Turynie i Forli')

via Monte Rosa, 6 20149 Milano

tel. +39.02.45.38.1500
fax. +39.02.45.38.1545
 mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl(c) Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Regulamin |